2023 г.

Акт № АОКС-20-2023-000362 от 21.09.2023 г. (дата публикации: 21.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000361 от 21.09.2023 г. (дата публикации: 21.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000360 от 21.09.2023 г. (дата публикации: 21.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000359 от 19.09.2023 г. (дата публикации: 20.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000358 от 19.09.2023 г. (дата публикации: 20.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000357 от 19.09.2023 г. (дата публикации: 20.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000356 от 19.09.2023 г. (дата публикации: 20.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000355 от 19.09.2023 г. (дата публикации: 20.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000354 от 19.09.2023 г. (дата публикации: 20.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000353 от 19.09.2023 г. (дата публикации: 20.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000352 от 19.09.2023 г. (дата публикации: 20.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000351 от 19.09.2023 г. (дата публикации: 20.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000350 от 19.09.2023 г. (дата публикации: 20.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000349 от 19.09.2023 г. (дата публикации: 20.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000348 от 14.09.2023 г. (дата публикации: 14.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000347 от 14.09.2023 г. (дата публикации: 14.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000346 от 14.09.2023 г. (дата публикации: 14.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000345 от 13.09.2023 г. (дата публикации: 13.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000344 от 13.09.2023 г. (дата публикации: 13.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000343 от 12.09.2023 г. (дата публикации: 13.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000342 от 12.09.2023 г. (дата публикации: 13.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000341 от 12.09.2023 г. (дата публикации: 13.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000340 от 12.09.2023 г. (дата публикации: 13.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000339 от 12.09.2023 г. (дата публикации: 12.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000338 от 12.09.2023 г. (дата публикации: 12.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000337 от 12.09.2023 г. (дата публикации: 12.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000336 от 12.09.2023 г. (дата публикации: 12.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000335 от 11.09.2023 г. (дата публикации: 11.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000334 от 11.09.2023 г. (дата публикации: 11.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000333 от 11.09.2023 г. (дата публикации: 11.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000332 от 11.09.2023 г. (дата публикации: 11.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000331 от 08.09.2023 г. (дата публикации: 08.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000330 от 08.09.2023 г. (дата публикации: 08.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000329 от 08.09.2023 г. (дата публикации: 08.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000328 от 08.09.2023 г. (дата публикации: 08.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000327 от 07.09.2023 г. (дата публикации: 07.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000326 от 07.09.2023 г. (дата публикации: 07.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000325 от 07.09.2023 г. (дата публикации: 07.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000324 от 07.09.2023 г. (дата публикации: 07.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000323 от 07.09.2023 г. (дата публикации: 07.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000322 от 07.09.2023 г. (дата публикации: 07.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000321 от 06.09.2023 г. (дата публикации: 06.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000320 от 06.09.2023 г. (дата публикации: 06.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000319 от 06.09.2023 г. (дата публикации: 06.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000318 от 05.09.2023 г. (дата публикации: 06.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000317 от 05.09.2023 г. (дата публикации: 06.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000316 от 05.09.2023 г. (дата публикации: 06.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000315 от 05.09.2023 г. (дата публикации: 06.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000314 от 04.09.2023 г. (дата публикации: 05.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000313 от 04.09.2023 г. (дата публикации: 05.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000312 от 04.09.2023 г. (дата публикации: 05.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000311 от 04.09.2023 г. (дата публикации: 05.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000310 от 04.09.2023 г. (дата публикации: 05.09.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000309 от 28.08.2023 г. (дата публикации: 28.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000308 от 28.08.2023 г. (дата публикации: 28.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000307 от 28.08.2023 г. (дата публикации: 28.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000306 от 28.08.2023 г. (дата публикации: 28.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000305 от 28.08.2023 г. (дата публикации: 28.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000304 от 28.08.2023 г. (дата публикации: 28.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000303 от 28.08.2023 г. (дата публикации: 28.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000302 от 24.08.2023 г. (дата публикации: 25.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000301 от 24.08.2023 г. (дата публикации: 25.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000300 от 24.08.2023 г. (дата публикации: 25.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000299 от 24.08.2023 г. (дата публикации: 25.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000298 от 21.08.2023 г. (дата публикации: 22.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000297 от 21.08.2023 г. (дата публикации: 22.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000296 от 15.08.2023 г. (дата публикации: 17.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000295 от 15.08.2023 г. (дата публикации: 17.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000294 от 15.08.2023 г. (дата публикации: 17.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000293 от 15.08.2023 г. (дата публикации: 17.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000292 от 15.08.2023 г. (дата публикации: 17.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000291 от 15.08.2023 г. (дата публикации: 17.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000290 от 15.08.2023 г. (дата публикации: 17.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000289 от 15.08.2023 г. (дата публикации: 17.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000288 от 15.08.2023 г. (дата публикации: 17.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000287 от 14.08.2023 г. (дата публикации: 14.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000286 от 14.08.2023 г. (дата публикации: 14.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000285 от 14.08.2023 г. (дата публикации: 14.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000284 от 11.08.2023 г. (дата публикации: 11.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000283 от 11.08.2023 г. (дата публикации: 11.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000282 от 11.08.2023 г. (дата публикации: 11.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000281 от 11.08.2023 г. (дата публикации: 11.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000280 от 03.08.2023 г. (дата публикации: 07.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000279 от 03.08.2023 г. (дата публикации: 07.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000278 от 03.08.2023 г. (дата публикации: 07.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000277 от 03.08.2023 г. (дата публикации: 07.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000276 от 03.08.2023 г. (дата публикации: 07.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000275 от 03.08.2023 г. (дата публикации: 07.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000274 от 31.07.2023 г. (дата публикации: 01.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000273 от 31.07.2023 г. (дата публикации: 01.08.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000272 от 26.07.2023 г. (дата публикации: 28.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000271 от 26.07.2023 г. (дата публикации: 28.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000270 от 26.07.2023 г. (дата публикации: 28.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000269 от 26.07.2023 г. (дата публикации: 28.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000268 от 24.07.2023 г. (дата публикации: 26.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000267 от 24.07.2023 г. (дата публикации: 26.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000266 от 24.07.2023 г. (дата публикации: 26.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000265 от 24.07.2023 г. (дата публикации: 26.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000264 от 21.07.2023 г. (дата публикации: 24.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000263 от 21.07.2023 г. (дата публикации: 24.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000262 от 21.07.2023 г. (дата публикации: 24.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000261 от 21.07.2023 г. (дата публикации: 24.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000260 от 19.07.2023 г. (дата публикации: 20.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000259 от 19.07.2023 г. (дата публикации: 20.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000258 от 19.07.2023 г. (дата публикации: 20.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000257 от 18.07.2023 г. (дата публикации: 19.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000256 от 18.07.2023 г. (дата публикации: 19.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000255 от 18.07.2023 г. (дата публикации: 19.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000254 от 17.07.2023 г. (дата публикации: 17.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000253 от 17.07.2023 г. (дата публикации: 17.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000252 от 17.07.2023 г. (дата публикации: 17.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000251 от 17.07.2023 г. (дата публикации: 17.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000250 от 13.07.2023 г. (дата публикации: 13.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000249 от 13.07.2023 г. (дата публикации: 13.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000248 от 13.07.2023 г. (дата публикации: 13.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000247 от 13.07.2023 г. (дата публикации: 13.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000246 от 13.07.2023 г. (дата публикации: 13.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000245 от 13.07.2023 г. (дата публикации: 13.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000244 от 12.07.2023 г. (дата публикации: 12.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000243 от 12.07.2023 г. (дата публикации: 12.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000242 от 12.07.2023 г. (дата публикации: 12.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000241 от 12.07.2023 г. (дата публикации: 12.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000240 от 12.07.2023 г. (дата публикации: 12.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000239 от 11.07.2023 г. (дата публикации: 12.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000238 от 11.07.2023 г. (дата публикации: 12.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000237 от 11.07.2023 г. (дата публикации: 12.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000236 от 10.07.2023 г. (дата публикации: 10.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000235 от 10.07.2023 г. (дата публикации: 10.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000234 от 10.07.2023 г. (дата публикации: 10.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000233 от 10.07.2023 г. (дата публикации: 10.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000232 от 10.07.2023 г. (дата публикации: 10.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000231 от 10.07.2023 г. (дата публикации: 10.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000230 от 10.07.2023 г. (дата публикации: 10.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000229 от 10.07.2023 г. (дата публикации: 10.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000228 от 10.07.2023 г. (дата публикации: 10.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000227 от 10.07.2023 г. (дата публикации: 10.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000226 от 03.07.2023 г. (дата публикации: 03.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000225 от 03.07.2023 г. (дата публикации: 03.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000224 от 03.07.2023 г. (дата публикации: 03.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000223 от 03.07.2023 г. (дата публикации: 03.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000222 от 03.07.2023 г. (дата публикации: 03.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000221 от 03.07.2023 г. (дата публикации: 03.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000220 от 03.07.2023 г. (дата публикации: 03.07.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000219 от 26.06.2023 г. (дата публикации: 26.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000218 от 21.06.2023 г. (дата публикации: 21.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000217 от 21.06.2023 г. (дата публикации: 21.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000216 от 21.06.2023 г. (дата публикации: 21.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000215 от 21.06.2023 г. (дата публикации: 21.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000214 от 19.06.2023 г. (дата публикации: 19.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000213 от 19.06.2023 г. (дата публикации: 19.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000212 от 16.06.2023 г. (дата публикации: 16.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000211 от 16.06.2023 г. (дата публикации: 16.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000210 от 16.06.2023 г. (дата публикации: 16.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000209 от 16.06.2023 г. (дата публикации: 16.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000208 от 16.06.2023 г. (дата публикации: 16.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000207 от 16.06.2023 г. (дата публикации: 16.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000206 от 15.06.2023 г. (дата публикации: 15.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000205 от 15.06.2023 г. (дата публикации: 15.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000204 от 15.06.2023 г. (дата публикации: 15.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000203 от 15.06.2023 г. (дата публикации: 15.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000202 от 14.06.2023 г. (дата публикации: 14.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000201 от 14.06.2023 г. (дата публикации: 14.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000200 от 14.06.2023 г. (дата публикации: 14.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000199 от 14.06.2023 г. (дата публикации: 14.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000198 от 14.06.2023 г. (дата публикации: 14.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000197 от 14.06.2023 г. (дата публикации: 14.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000196 от 13.06.2023 г. (дата публикации: 13.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000195 от 13.06.2023 г. (дата публикации: 13.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000194 от 13.06.2023 г. (дата публикации: 13.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000193 от 13.06.2023 г. (дата публикации: 13.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000192 от 13.06.2023 г. (дата публикации: 13.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000191 от 13.06.2023 г. (дата публикации: 13.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000190 от 13.06.2023 г. (дата публикации: 13.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000189 от 13.06.2023 г. (дата публикации: 13.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000188_испр от 07.06.2023 г. (дата публикации: 13.06.2023)

Акт № АОКС-20-2023-000187 от 05.06.2023 г. (дата публикации: 05.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000186 от 05.06.2023 г. (дата публикации: 05.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000185 от 05.06.2023 г. (дата публикации: 05.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000184 от 05.06.2023 г. (дата публикации: 05.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000183 от 02.06.2023 г. (дата публикации: 02.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000182 от 02.06.2023 г. (дата публикации: 02.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000181 от 02.06.2023 г. (дата публикации: 02.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000180 от 02.06.2023 г. (дата публикации: 02.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000179 от 02.06.2023 г. (дата публикации: 02.06.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000178 от 31.05.2023 г. (дата публикации: 31.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000177 от 31.05.2023 г. (дата публикации: 31.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000176 от 31.05.2023 г. (дата публикации: 31.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000175 от 25.05.2023 г. (дата публикации: 25.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000174 от 25.05.2023 г. (дата публикации: 25.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000173 от 25.05.2023 г. (дата публикации: 25.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000172 от 25.05.2023 г. (дата публикации: 25.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000171 от 25.05.2023 г. (дата публикации: 25.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000170 от 24.05.2023 г. (дата публикации: 24.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000169 от 24.05.2023 г. (дата публикации: 24.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000168 от 24.05.2023 г. (дата публикации: 24.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000167 от 23.05.2023 г. (дата публикации: 23.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000166 от 23.05.2023 г. (дата публикации: 23.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000165 от 23.05.2023 г. (дата публикации: 23.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000164 от 23.05.2023 г. (дата публикации: 23.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000163 от 23.05.2023 г. (дата публикации: 23.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000162 от 23.05.2023 г. (дата публикации: 23.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000161 от 23.05.2023 г. (дата публикации: 23.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000160 от 19.05.2023 г. (дата публикации: 19.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000159 от 19.05.2023 г. (дата публикации: 19.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000158 от 19.05.2023 г. (дата публикации: 19.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000157 от 19.05.2023 г. (дата публикации: 19.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000156 от 19.05.2023 г. (дата публикации: 19.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000155 от 19.05.2023 г. (дата публикации: 19.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000154 от 19.05.2023 г. (дата публикации: 19.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000153 от 19.05.2023 г. (дата публикации: 19.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000152 от 11.05.2023 г. (дата публикации: 11.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000151 от 11.05.2023 г. (дата публикации: 11.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000150 от 11.05.2023 г. (дата публикации: 11.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000149 от 11.05.2023 г. (дата публикации: 11.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000148 от 11.05.2023 г. (дата публикации: 11.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000147 от 11.05.2023 г. (дата публикации: 11.05.2023 г.)

20-21 апреля — официально праздничные нерабочие дни в Чеченской Республике

Акт № АОКС-20-2023-000146 от 03.05.2023 г. (дата публикации: 03.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000145 от 03.05.2023 г. (дата публикации: 03.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000144 от 03.05.2023 г. (дата публикации: 03.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000143 от 03.05.2023 г. (дата публикации: 03.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000142 от 03.05.2023 г. (дата публикации: 03.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000141 от 03.05.2023 г. (дата публикации: 03.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000140 от 03.05.2023 г. (дата публикации: 03.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000139 от 28.04.2023 г. (дата публикации: 02.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000138 от 28.04.2023 г. (дата публикации: 02.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000137 от 28.04.2023 г. (дата публикации: 02.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000136 от 28.04.2023 г. (дата публикации: 02.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000135 от 28.04.2023 г. (дата публикации: 02.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000134 от 28.04.2023 г. (дата публикации: 02.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000133 от 28.04.2023 г. (дата публикации: 02.05.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000132 от 26.04.2023 г. (дата публикации: 28.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000131 от 26.04.2023 г. (дата публикации: 28.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000130 от 26.04.2023 г. (дата публикации: 28.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000129 от 26.04.2023 г. (дата публикации: 28.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000128 от 26.04.2023 г. (дата публикации: 28.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000127 от 25.04.2023 г. (дата публикации: 27.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000126 от 25.04.2023 г. (дата публикации: 27.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000125 от 25.04.2023 г. (дата публикации: 27.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000124 от 25.04.2023 г. (дата публикации: 27.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000123 от 25.04.2023 г. (дата публикации: 27.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000122 от 25.04.2023 г. (дата публикации: 27.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000121 от 25.04.2023 г. (дата публикации: 27.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000120 от 25.04.2023 г. (дата публикации: 27.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000119 от 25.04.2023 г. (дата публикации: 27.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000118 от 25.04.2023 г. (дата публикации: 27.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000117_испр от 17.04.2023 г. (дата публикации: 19.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000116 от 04.04.2023 г. (дата публикации: 04.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000115 от 04.04.2023 г. (дата публикации: 04.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000114 от 04.04.2023 г. (дата публикации: 04.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000113 от 03.04.2023 г. (дата публикации: 03.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000112 от 03.04.2023 г. (дата публикации: 03.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000111 от 03.04.2023 г. (дата публикации: 03.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000110 от 03.04.2023 г. (дата публикации: 03.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000109 от 03.04.2023 г. (дата публикации: 03.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000108 от 03.04.2023 г. (дата публикации: 03.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000107 от 03.04.2023 г. (дата публикации: 03.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000106 от 03.04.2023 г. (дата публикации: 03.04.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000105_испр от 30.03.2023 г. (дата публикации: 03.04.2023)

Акт № АОКС-20-2023-000104 от 28.03.2023 г. (дата публикации: 28.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000103 от 28.03.2023 г. (дата публикации: 28.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000102 от 28.03.2023 г. (дата публикации: 28.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000101 от 28.03.2023 г. (дата публикации: 28.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000100 от 28.03.2023 г. (дата публикации: 28.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000099 от 21.03.2023 г. (дата публикации: 21.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000098 от 21.03.2023 г. (дата публикации: 21.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000097 от 21.03.2023 г. (дата публикации: 21.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000096 от 21.03.2023 г. (дата публикации: 21.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000095 от 21.03.2023 г. (дата публикации: 21.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000094 от 21.03.2023 г. (дата публикации: 21.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000093 от 20.03.2023 г. (дата публикации: 20.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000092 от 20.03.2023 г. (дата публикации: 20.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000091 от 17.03.2023 г. (дата публикации: 17.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000090 от 17.03.2023 г. (дата публикации: 17.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000089 от 17.03.2023 г. (дата публикации: 17.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000088 от 17.03.2023 г. (дата публикации: 17.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000087 от 16.03.2023 г. (дата публикации: 16.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000086 от 16.03.2023 г. (дата публикации: 16.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000085 от 16.03.2023 г. (дата публикации: 16.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000084 от 16.03.2023 г. (дата публикации: 16.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000083 от 16.03.2023 г. (дата публикации: 16.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000082 от 16.03.2023 г. (дата публикации: 16.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000081 от 16.03.2023 г. (дата публикации: 16.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000080 от 14.03.2023 г. (дата публикации: 14.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000079 от 14.03.2023 г. (дата публикации: 14.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000078 от 14.03.2023 г. (дата публикации: 14.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000077 от 14.03.2023 г. (дата публикации: 14.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000076 от 14.03.2023 г. (дата публикации: 14.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000075 от 13.03.2023 г. (дата публикации: 13.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000074 от 13.03.2023 г. (дата публикации: 13.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000073 от 13.03.2023 г. (дата публикации: 13.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000072 от 10.03.2023 г. (дата публикации: 10.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000071 от 03.03.2023 г. (дата публикации: 03.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000070 от 02.03.2023 г. (дата публикации: 03.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000069 от 02.03.2023 г. (дата публикации: 03.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000068 от 02.03.2023 г. (дата публикации: 03.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000067 от 02.03.2023 г. (дата публикации: 03.03.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000066 от 28.02.2023 г. (дата публикации: 28.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000065 от 28.02.2023 г. (дата публикации: 28.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000064 от 28.02.2023 г. (дата публикации: 28.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000063 от 27.02.2023 г. (дата публикации: 27.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000062 от 27.02.2023 г. (дата публикации: 27.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000061 от 22.02.2023 г. (дата публикации: 22.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000060 от 22.02.2023 г. (дата публикации: 22.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000059 от 22.02.2023 г. (дата публикации: 22.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000058 от 22.02.2023 г. (дата публикации: 22.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000057 от 22.02.2023 г. (дата публикации: 22.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000056 от 22.02.2023 г. (дата публикации: 22.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000055 от 15.02.2023 г. (дата публикации: 17.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000054 от 15.02.2023 г. (дата публикации: 17.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000053 от 15.02.2023 г. (дата публикации: 17.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000052 от 15.02.2023 г. (дата публикации: 17.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000051 от 15.02.2023 г. (дата публикации: 17.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000050 от 10.02.2023 г. (дата публикации: 13.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000049 от 10.02.2023 г. (дата публикации: 13.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000048 от 10.02.2023 г. (дата публикации: 13.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000047 от 10.02.2023 г. (дата публикации: 13.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000046 от 10.02.2023 г. (дата публикации: 13.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000045 от 10.02.2023 г. (дата публикации: 13.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000044 от 10.02.2023 г. (дата публикации: 13.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000043 от 10.02.2023 г. (дата публикации: 13.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000042 от 10.02.2023 г. (дата публикации: 13.02.2023г.)

Акт № АОКС-20-2023-000041 от 10.02.2023 г. (дата публикации: 13.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000040 от 07.02.2023 г. (дата публикации: 07.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000039 от 07.02.2023 г. (дата публикации: 07.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000038 от 07.02.2023 г. (дата публикации: 07.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000037 от 07.02.2023 г. (дата публикации: 07.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000036 от 07.02.2023 г. (дата публикации: 07.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000035 от 07.02.2023 г. (дата публикации: 07.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000034 от 03.02.2023 г. (дата публикации: 06.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000033 от 03.02.2023 г. (дата публикации: 06.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000032 от 03.02.2023 г. (дата публикации: 06.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000031 от 02.02.2023 г. (дата публикации: 03.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000030 от 02.02.2023 г. (дата публикации: 03.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000029 от 02.02.2023 г. (дата публикации: 03.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000028 от 01.02.2023 г. (дата публикации: 02.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000027 от 01.02.2023 г. (дата публикации: 02.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000026 от 01.02.2023 г. (дата публикации: 02.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000025 от 01.02.2023 г. (дата публикации: 02.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000024 от 01.02.2023 г. (дата публикации: 02.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000023 от 30.01.2023 г. (дата публикации: 01.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000022 от 30.01.2023 г. (дата публикации: 01.02.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000021 от 30.01.2023 г. (дата публикации: 31.01.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000020 от 30.01.2023 г. (дата публикации: 31.01.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000019 от 30.01.2023 г. (дата публикации: 31.01.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000018 от 30.01.2023 г. (дата публикации: 31.01.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000017_испр от 27.01.2023 г. (дата публикации: 30.01.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000016 от 26.01.2023 г. (дата публикации: 30.01.2023 г.)

Акт № АОКС-20-2023-000015 от 25.01.2023 г. (дата публикации: 27.01.2023 г.)

Акт об определении кадастровой стоимости № 14 от 18.01.2023 г.

Акт об определении кадастровой стоимости № 13 от 18.01.2023 г.

Акт об определении кадастровой стоимости № 12 от 18.01.2023 г.

Акт об определении кадастровой стоимости № 11 от 18.01.2023 г.

Акт об определении кадастровой стоимости № 10 от 18.01.2023 г.

Акт об определении кадастровой стоимости № 9 от 18.01.2023 г.

Акт об определении кадастровой стоимости № 8 от 18.01.2023 г.

Акт об определении кадастровой стоимости № 7 от 18.01.2023 г.

Акт об определении кадастровой стоимости № 6 от 18.01.2023 г.

Акт об определении кадастровой стоимости № 5 от 18.01.2023 г.

Акт об определении кадастровой стоимости № 4 от 18.01.2023 г.

Акт об определении кадастровой стоимости № 3 от 18.01.2023 г.

Акт об определении кадастровой стоимости № 2 от 18.01.2023 г.

Акт об определении кадастровой стоимости № 1 от 18.01.2023 г.